ὑβρίσθην

ὑβρίσθην
ὑ̱βρίσθην , ὑβρίζω
wax wanton
plup ind mp 3rd dual
ὑ̱βρίσθην , ὑβρίζω
wax wanton
aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic)
ὑ̱βρίσθην , ὑβρίζω
wax wanton
aor ind pass 1st sg
ὑ̱βρίσθην , ὑβρίζω
wax wanton
aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic)
ὑ̱βρίσθην , ὑβρίζω
wax wanton
aor ind pass 1st sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”